emBody

somatická akademie pro ženy

cesta embodiment facilitátorky 


Jsi žena a tvá esence je imunitní systém lidstva.

Skrze přijetí sebe samé léčíš a rozjasňuješ životy.
Svůj, lidí kolem sebe i celé společnosti.

Buď inspiracínadějí pro mnoho dalších. 


Jsi připravena posunout svůj život i své poslání do dalšího patra? 

Vést sebe a inspirovat druhé
 k životu, který nelze jinak, než milovat? 

 

Zvu tě na hlubokou a léčivou iniciaci do umění ženského pohybu a taneční magie. 


Svolávám kmen novodobých líderek. 

Tvůrkyně a vizionářky. Ženy, mámy, partnerky. Průvodkyně, mentorky, koučky.
Vás, co už víte, že je třeba ukončit dobu vyčerpaných žen! Že nás svět nepotřebuje dokonalé, nýbrž celistvé. Autentické. V probuzeném těle, emocích, v erotické nevinnosti. 

Žen, které jsou připraveny se propojit se s hlubokou mourostí svého těla a ženství. 

Aby zářily své dary a vedly sebe i druhé. Ženy, které si chtějí stoupnout do prvních řad i podporovat v zákulisí. Přestat se schovávat či obávat, že jejich zkušenosti nestačí. Začít naplňovat a vyživovat nejprve své potřeby, aby pak mohly z nastavení plné síly vést a podporovat druhé. 

Jsou připraveny rošířit svou kapacitu.  

Obohatit své zkušenosti a posílit svou sebedůvěru, že dokáží vytvářet a držet laskavý a léčivý prostor. Tvořit trauma informovanou společnost, kde lidé mohou odkládat masky a osvobozovat své stíny. Kde je normální být dokonale nedokonalé.  

A odmítají už vše zvládat samy. 

Jsou připraveny vstoupit do kruhu a začít brát medicínu kmene. Zažít sílu akceptace a podpory v bezpečném prostředí a v odrazu žen kolem sebe uvidět svou jedinečnou esenci, krásu a sílu. Načerpat odvahu odložit masky a nejistoty a začít žít sama sebe. A takové prostředí tvořit kolem sebe. Ať už doma, v práci, ve svém projektu. 

Vydej se na cestu emBODY somatické facilitátorky, líderky, která vede sebe a drží léčivý prostor druhým.


emBody

Manifestuj každičkou buňkou život, pro který ses narodila.
Vrať svému životu hluboké propojení a intimitu ve vztahu k sobě i druhým
Žij tělem i duší své jedinečné poslání a sdílej se světem své dary.


claim (nárokuj si)

Napoj se na inteligenci tvého ženského těla a veď k této hluboké síle druhéVezmi si nazpátek svou ženskou energii a kvality.
Nárokuj si svůj potenciál, moudrost a sílu. 


emPower

Posuň své služby do dalšího patra spokojenosti a naplnění. Tvého i tvých klientů.
Buď průkopnicí, která normalizuje touhy a potřeby a "dovoluje si" je naplňovat. 
Buď magnetickou inspirací a léčivou esencí společnosti. 


Své klienty můžeme vést jenom tam, kde jsme samy byly.

Proto je cesta embodiment facilitátorky v první řadě tvou osobní iniciací, na které budeš stavět svou kvalifikaci emBODY somatické facilitátorky. 


emBODY - somatická akademie pro ženy

stojí na 6 pilířích, které prožiješ v každičkém koutku svého těla i duše


1. BODY SOVEREIGNTY
suverenita těla

Ženské tělo je jedna z nejúžasnějších bytostí na této planetě. Každá žena má právo na to, jej plně obydlet a milovat. Cítit se v něm bezpečně a být v kontaktu s jeho hlubokou inteligencí. První pilíř je návratem ke vrozené divokosti, suverenitě a svobodě v našem ženském těle.

2. SHADOW WORK
laskavý tanec se stíny

Cesta jemného a přeci radikálního sebepřijetí. Akceptace plného spektra toho, kdo jsme. Nechtěných a obávaných částí. Potlačených darů. Integrace intenzivních prožítků a traumat. Somatický tanec se stíny je trauma informovaný proces, postavený na harmonizaci nervového systému a aktivaci hluboké léčivé síly těla.

3. EROTICKÁ INTELIGENCE

Narodily jsme se jako erotické bytosti, skrze které pulsovala nádherná životní energie. A poté se stal život, výchova, společnost, kultura, odmítnutí, posuzování, odsuzování a tím odpojení nejenom od těla, ale i od naší erotické podstaty. Tento pilíř je o návratu k erotické nevinnosti, k obnovení našeho erotického blueprintu a přijetí sexuální síly.

4. ŽENSKÁ MYSTERIA
a hluboká životní moudrost

Moderní a rychlý styl života, jednosměrný důraz na výkon, intelekt a lineární pojetí času nás zcela oddělil od hluboké ženské moudrosti, hodnot a kvalit. K odmítání toho, co je pro nás přirozené a prospěšné. Toho, v čem tkví naše síla. Tento pilíř je návratem k ženství v nejryzejší podobě, k darům lůna, k ženského ekorytmu a přirozeným potřebám a touhám. Je to návrat do naší síly.

5. EMBODIED LEADERSHIP
autentický ženský lídršip

Končí doba osamělých vlčic. Když se ženy spojí, mění paradigma lídršipu. Odkládají masky a iluze dokonalosti a  v odrazu druhých žen konečně spatří svou jedinečnou esenci, krásu a sílu. Nemusí se nikým stávat, nic dokazovat. Troufají si být samy sebou a naplňovat své potřeby. Stojí ve své síle. A tak dávají druhým "povolení" stoupnout si do ní taky. Tento pilíř posílí tvou kapacitu být líderkou tělem i duší.

INTEGRACE &
metamorfóza zkušeností

Aby se zkušeností stala moudrost a z informací kompetence, je třeba je strávit. Integrace a posvátná pauza jsou velmi dobře potlačenou esencí ženského bytí. EmBody je postavená tak, aby se posvátná pauza a její síla stala přirozenou součástí tvého života. A tak rostly tvé dovednosti i kapacita úspěchu. 6. měsíc proto záměrně poskytuje prostor na integraci a setkávání bez nových témat. Budeme integrovat, aby se jednotlivé fáze této cesty spojily do harmonického celku.

V každém pilíři spočineme jeden měsíc. 

 

Srdcem akademie jsou živé mentoringy na zoomu.

 

Ke každému tématu proběhnou dva. První bude věnován tvému osobnímu prožitku skrze taneční deep dive, kterým vtančíš do tématu na osobní rovině.

 

Na druhém mentoringu pak prohloubíme téma z úhlu učení a facilitace, aby sis jej obydlela i jako líderka a držitelka prostoru. Mentoringy, které nestihneš naživo, si budeš moci dopřát ze záznamu. Vše se bude nahrávat. 

 

Další důležitou součástí každého pilíře je emBODY-  online trénink, který podpoří tvou osobní i průvodcovskou praxi. Praxe je na této cestě klíčová. A často stačí 10 minut denně, opravdu nejsou třeba hodiny a hodiny. 


Těšit se můžeš na videa a praxe, ve kterých rozložíme témata na menší dobře stravitelné kousky. Opět na osobní i facilitátorské rovině. 

emBody akademie je pro tebe, ať už si chceš dopřát "jenom" hlubokou osobní cestu, obohatit svou práci a služby o tanec a somatické provázení , nebo hledáš nový směr a máš chuť vést a facilitovat emBODY - taneční magii ženského těla i duše.


Co tě na této vzrušující cestě do hlubin ženského těla
a duše
čeká? 


emBODY online trénink

online portál s knowhow a praxemi ke všem pilířům pro tvou individuální práci

emBODY mentoringy

13 online setkání naživo
2 x měsíčně 2 hodiny střídavě v 10 a v 18 hodin
termíny 2024/25 budou upřesněny v září

cesta TĚLA

hluboká osobní transformační cesta všemi tématy, protože své klienty můžeme vést jenom tam, kde jsme samy byly

DEEP DIVE

víkendový online retreat v lednu 2025 (bude upřesněno)

emPOWER

jednodenní setkání naživo v Praze na jaře 2025 (bude upřesněno)

cesta somatické PRŮVODKYNĚ

prožitek témat z úhlu držitelky prostoru, posílení kapacity průvodkyně a vybavení somatickým toolkitem

CERTIFIKACE emBODY - taneční magie

možnost certifikace somatické průvodkyně a emBODY taneční facilitace

KMEN LÍDEREK

podpůrná komunita žen a bezpečný prostor, ve kterém můžeme vzkvétat a uspět všechny
včetně mé osobní podpory na zoomech a ve FB skupině

BONUSY a PLAYLISTY

hodnotné bonusy, které tě podpoří na cestě somatické taneční facilitátorky (vyjmenované dole)

tvé magnetické BONUSY

DEEP DIVE
víkendový online retreat  v lednu 2025 (bude upřesněno)

emPOWER
jednodenní setkání v Praze na jaře 2025 (bude upřesněno)

MAGNETICKÝ BRAND
5 pilířů k přitažlivé osobní značce - online program 

UMĚNÍ FACILITACE 2025
3dílná masterclass - tajemství  somatického provázení a workshopů 

2023-09 Niky retreat III-027(1)

PLAYLISTY TANEČNÍ MAGIE
jedinečný výběr hudby pro tvou facilitátorskou práci i osobní tanec

online DANCE
technický průvodce pro tanec v online prostoru 


Proč do toho jít se mnou? 


Niky Melia

embodiment mentorka a průvodkyně ženskou evolucí 

Jsem žena, tvůrkyně, partnerka a máma. Cokoli dělám, ochutnávám přes tělo. Vedu ženy k tomu, aby propojily hlavu a srdce s tělem. Rozpomenuly se na jazyk svého těla a zamilovaly se do sebe a do života. 

Svými programy jsem provedla již
10 000 žen. Na cestě osvobození, poznání „sebe samých“,  probuzení své erotické energie a svých darů.
Každá žena, která znovu objeví své zlato, je i mojím zlatem. 

Sama se učím od těch nejlepších. U mé milované mentorky Sofie Thom v její MYSTERY SCHOOL prožívané tantry & posvátné smyslnosti. Maanee Christalsomatickém institutu pro ženy. U královny potěšení Regeny Thomashauer (autorka knihy Kundička: Návrat k sobě) či vládkyně erotického pohybu Sheily Kelley  (zakladatelky S-FACTORu).

Tělo člověk neokecá.

Spolupráce s Niky mě přivedla k propojení a komunikaci s tělem. A v čem mě nejvíce podporuje být v těle? V sebepoznání, v orientaci, kým jsem a co chci. Nebylo to úplné, že hlava nebo mysl jede svou linku, hučí do nás ze všech stran, ale tělo člověk neokecá.

Mnohem lépe se mi začalo dařit pochopení, co já od života chci, nastavit si hranice, orientovat se v sobě, ale i pochopení, proč některé věci dělám tak, jak dělám. Najednou se to začalo otevírat, a když mám nějakou emoci, dokážu postupně uvidět, co všechno za tou emocí je. A to je v těle.
Ivana Dudková
Spolupráce s Niky mi přináší větší klid, větší stabilitu, větší radost během dne.

Každý den si vzpomenu na nějakou praxi, kterou si dělám. Úplně postupnými, jemnými, laskavými krůčky, které zároveň umí jít hezky do hloubky, se učím tu jemnost a laskavost sama k sobě a nacházet si zpátky cestu k sobě, ke svému tělu, k tomu, aby mi bylo dobře, abych na sebe myslela ve všech aspektech a rovinách. EmBody akademie mi přináší obrovsky moc, přináší mi větší klid, větší stabilitu, větší radost během dne. A to jsem nečekala, že to bude mít tak velký a širokospektrální zásah do mého života. .
Adéla Amritpuri Sukupová
Objevila jsem prostor pro laskavé dosycování

Ve spolupráci s Niky jsem objevila prostor pro laskavé dosycování na mnoha úrovních. V první řadě skrze pozornost, kterou věnuji sama sobě v somatických praxích spojených s hudbou. Další úrovní je dosycování v  ženském společenství. V průběhu společných mentoringů zažívám hlubokou ženskou sounáležitost, pocit propojení i toho, že já jsem zcela pořádku se všemi vrstvami svého prožívání.

Možnost sdílet i naslouchat druhým v prostoru, který Niky vytváří, přináší intenzivní pocit přijetí a sebepřijetí. Zažívám, že mohu vstoupit do praxe nebo společného kruhu z  jakéhokoliv místa v sobě, z jakékoliv emoce či vnitřního stavu. Opakovaně jsem si prožila, že skrze přijetí toho, co je zrovna přítomné, dojde vždycky k přerodu v něco jiného.
Tereza Hrdličková
A teď se opět cítím CELISTVÁ ve svém vnitřním bezpečí.

Znovu jsem se zrodila velmi silnou iniciací v závěru mé milované emBody akademie. a provázením skrz tělo. Poskládala jsem se znovu dohromady, všechny střípky sebe sama, které jsem za svého života odevzdala. Odevzdala, protože jsem si myslela, že je to nevhodné, nezapadaly do škatulek nastavených společností a nenaplňovaly očekávání mého okolí. Ale všechny ke mně patří a jsou součástí mého jedinečného já. Bez nich jsem to nebyla já.

A teď se opět cítím CELISTVÁ ve svém vnitřním bezpečí. Mnohem vědomější, mnohem silnější, mnohem shovívavější sama k sobě. Moje kapacita na život se nesmírně zvětšila i moje kapacita na provázení. A já vím, jak moc mě potřebujete právě v téhle mojí síle.
Lucie Galle

Počet míst je omezený.
Zapiš se na VIP seznam a já ti dám vědět,
jakmile se brány otevřou. 

.

emBODY - somatická akademie pro ženy
cesta embodiment facilitátorky

další běh začne 8. října 2024


Já držím vizi a bezpečný prostor, aby sis i ty stoupla do své autentiké síly a začla žít sebe a své dary.  

Pořád nemohu uvěřit jaký skok jsem udělala. Niky je pro mne jako hravá horská říčka, která oblaží, osvěží a dodá energii každému, kdo se k ní jen přiblíží. A ten, kdo se z ní napije, se znovuzrodí .

Otevřela mi bránu do nového světa, kde je možné úplně vše, kde se ženy vrací ke své podstatě, propojují se svým tělem, intuicí, posláním, přírodou a všemi silami v nás i kolem nás.‍‍ Když jsem Niky potkala, byla jsem ztracená - nešťastná, nespokojená sama se sebou a svým životem, frustrovaná a věčně křičící na své děti. Nebyla jsem schopna dát ruce nad hlavu, usmát se, ani tančit. Ale Niky laskavý přístup mi dal křídla.

Pořád nemohu uvěřit jaký skok jsem s udělala. Začala jsem s cílem, že už nechci křičet na děti. V kurzu V rytmu luny a lůna jsem se začala obracet sama k sobě a pociťovat štěstí a radost. V Umělkyni života jsem si uvědomila, že chci roztáhnout křídla a potřebuji cítit svobodu. A pak přišel Magnetický mentoring, kde jsem pochopila, že žiji odmalička za maskou a chovám se celý život jako hodná holčička a vlastně se vůbec neznám.

Začala jsem poznávat sama sebe a bořit zdi, které jsem kolem sebe tvořila celý život. Vykročila jsem do světa a do života konečně za sebe, taková, jaká jsem. A našla jsem svou esenci, svou vášeň a poslání, které ve mně rezonuje.
Ivona Holanová

Co si jako žena a somatická facilitátorka odneseš?

Ze všeho nejvíce autentické propojení sama se sebou.

Se svým tělem, emocemi a erotickou nevinností.

Posílíš svou životní kapacitu, což se jedninečným způsobem projeví v mnoha oblastech.

Ve tvé kapacitě vést láskyplné a respektující vztahy. 

Schopnosti naplňovat své touhy. 

V kapacitě být se svými blízkými.
Kapacitě stoupnout si do svého poslání a uspět. 

A mnohem víc... tvůj život tě povede, krásná ženo. 

Ale kromě toho také: 

UMĚNÍ DRŽET PROSTOR

posílíš svou kapacitu vést individuální sezení či skupiny v bezpečném prostředí pro hlubokou práci

SOMATICKÝ TOOLKIT

v praxi integrované techniky a nástroje pro tvou osobní i facilitátorskou praxi

JAZYK ŽENSKÉHO TĚLA

pohyb podporující svobodu ženského projevu a plynutí ženské energie

TRAUMA INFORMOVANÝ PŘÍSTUP

postavený na podpoře zdraví nervového systému a kultivaci bezpečného prostoru

KOMUNITU LÍDEREK

se kterou budeš sdílet zkušenosti, čerpat inspiraci a navazovat možnou spolupráci

UMĚNÍ TANEČNÍ MEDITACE

principy a vedení taneční meditace a cesty těla

MEDICÍNU KMENE

objevíš sílu a moudrost propojení v kruhu, který apmlifikuje individuální transformaci a léčení

SHADOW MASTERY

ovládneš základy somatické práce se stíny - svými i tvých klientů

EMBODIED LEADERSHIP

prohloubíš propojení se svým autentickým já a posílíš kapacitu úspěchu

Akademie emBody je vedena trauma informovaným přístupem a  klade důraz na péči o náš nervový systém.

Tyto kvality integruješ do svého osobního života i do své role somatické facilitátorky. 


Prožila jsem hluboké a nezapomenutelné setkání sama se sebou.

Dotkla jsem se svého nejhlubšího dna, dotkla jsem se své lidskosti, zranitelnosti, ženství, krásy a síly. Zažila jsem celým tělem a duší, co je to budovat pevné základy pro svůj život, posilovat kapacitu být s tím, kdo opravdu jsem, se svými stinnými i zářivými stíny.

Na vlastní tělo jsem si prožila, že moje hodnota, krása, síla a kvality se nemění, i když nemůžu, jsem na dně, nebo dělám NIC. To nic, ta péče o sebe, to opakované zdrojování se, náruče sebelásky, sebelaskavosti a pochopení, bylo to, co jsem na té cestě potřebovala.

Niky mi dala dary nevyčíslitelné hodnoty, dala mi prostor, dala mi důvěru v můj proces, netlačila na výkon, posun, výsledky, byla mi laskavou, pevnou, zkušenou podporou, projevila soucit, naslouchala, inspirovala mě svými zkušenostmi a prožitky. A co bylo nejvíc? Mohla jsem být v kontaktu s leaderkou, ženou, která žije to, co učí, učí to, co žije, stojí ve své síle, nechává proudit svoji autenticitu, esenci, přijímá svoji nedokonalost a zranitelnost a díky tomu ukazuje a podporuje ostatní, aby i ony mohly.

Absolventka tanečního transformačního programu Umělkyně života a VIP mentoringu Umění kurtizány
Lenka Převorová https://www.lenkaprevorova.cz/

Zaktivuješ inteligenci svého těla, vdechneš život svému pohybu a rozšiříš svou kapacitu vést sebe i druhé v bezpečném vyživujícím prostoru.

Somatické provázení povede tebe i tvé klienty do místa vnitřní síly a kompetence.  Protože každý a každá z nás to má v sobě. 


Už vím, kam směřovat. Bez tebe a tvého daru bych se tam nikdy nedostala. Je to neskutečný proces, který často bolí, ale stojí za to!

Z celého srdce i těla ti děkuji za společnou cestu. Vykročila jsem na ní po třech letech mateřství vyčerpaná, uhašená a odpojená od svého těla i duše. V kurzu V rytmu luny a lůna jsem se začala vracet do svého těla. Naprosto obdivuji tvůj dar se skrze hudbu a tanec dotknout toho, co je právě aktuální a pomoci to dostat ven. Každým dalším tancem jsem se cítila více naživu a nacházela svoji jemnou esenci.

Pak jsem si naplno užila Umělkyni života a prožívala nádherné chvíle plné života, po kterých následovalo období úrodné prázdnoty, které trvalo půl roku! A víš co? Já si to dovolila. Už jsem věděla, že můžu. Půl roku nebýt úplně ok, být unavená, často i naštvaná a někdy i destruktivní. Protože mi došlo, že pokud nedám prostor této fázi, nepřijdou ani ty další, plné síly.

A naprostou třešničkou byl Magnetický mentoring, kde jsi nás provázela až do morku kostí našich esencí, objevení a probuzení našeho potenciálu. A najednou se z té prázdnoty zrodilo to, co chci dělat . Už vím, kam bude směřovat ta moje Umělkyně života. A bez tebe a tvého daru bych se k ní nikdy nedostala. Je to neskutečný proces, který i dost často bolí, ale stojí za to!
Zdeňka Krčmářová

emBODY - somatická akademie pro ženy je časoprostor, ve kterém  prohloubíš kontakt sama se sebou. Se svým tělem, svými emocemi, svou erotickou sílou a svým posláním.  

 

Posílíš svou somatickou inteligenci a kvalifikaci a posuneš vztah se svými klienty na nový level. 

 

A v neposlední řadě povedeš sebe i druhé stylem, který je dlouhodobě udržitelný. Konec vyhoření v pomáhajících (i dalších) profesích. 

emBody mi přinesla větší důvěru v sebe
a chuť dále objevovat hloubku své duše.

Dodala mi odvahu vystoupit a ukázat se světu.
Říci NE věcem, které ve svém životě už nechci mít.
Dodala mi odvahu  pořádat taneční kruhy. Díky emBody vím,
jak držet bezpečný prostor a pomáhat ženám najít spojení samy se sebou.
Tak jako jsem jej v tanci našla já.

 

Klára Nováková  

Velice mě lákala Niky autenticita. To, že v jejím prostoru může vylézt na povrch cokoli a nic není špatně.
A zároveň jsem si chtěla stoupnout do vlastní síly líderky. 

Těch aha momentů a posunů bylo spousty. Pokud si mám vybrat jeden, je to komunikace. Překvapilo mě, když jsem zjistila, že se v ní ztrácím. Sama se sebou i s druhými. Nikdy jsem si to o sobě nemyslela, ale nedokázala jsem pojmenovat vlastní pocity.  Bála jsem se toho. A v tomto aspektu jsem si plně stoupla do své líderské síly, v partnerství, v podnikání... nyní si dokáži věci pojmenovat. 

 

Petra Špulková absolventka VIP mentoringu Umění kurtizány
a autorka projektu Dětem důvěrným průvodcem. Proměň své zkušenosti v moudrost a dovol si zářit jako líderka nové doby. Svým jedinečným stylem a svými jedinčnými dary. 

emBody - somatická akademie pro ženy

cesta embodiment facilitátorky

další běh začíná 8. října 2024

A právě teď se můžeš přidat za předprodejní cenu a ušetříš 50%.  
Tato nabídka trvá jenom do pátku 28. června. 

Počet míst je omezený.
Zapiš se na VIP seznam a já ti dám vědět,
jakmile se brány otevřou. 

.