emBody

somatická akademie pro ženy

cesta embodiment facilitátorky 


Jsi žena a tvá esence je imunitní systém lidstva.

Skrze přijetí sebe samé léčíš a rozjasňuješ životy.
Svůj, lidí kolem sebe i celé společnosti.

Buď inspiracínadějí pro tisíce dalších. 


Jsi připravena posunout svůj život i své poslání do dalšího patra? 

Vést sebe a inspirovat druhé
 k životu, který nelze jinak, než milovat? 

 

Zvu tě na hlubokou a léčivou iniciaci do umění ženského pohybu a taneční magie. 


Svolávám kmen novodobých líderek. 

Tvůrkyně a vizionářky. Ženy, mámy, partnerky. Průvodkyně, mentorky, koučky.
Vás, co už víte, že je třeba ukončit dobu vyčerpaných žen! Že nás svět nepotřebuje dokonalé, nýbrž celistvé. Autentické. V probuzeném těle, emocích, v erotické nevinnosti. 

Žen, které jsou připraveny se propojit se s hlubokou mourostí svého těla a ženství. 

Aby zářily své dary a vedly sebe i druhé. Ženy, které si chtějí stoupnout do prvních řad i podporovat v zákulisí. Přestat se schovávat či obávat, že jejich zkušenosti nestačí. Začít naplňovat a vyživovat nejprve své potřeby, aby pak mohly z nastavení plné síly vést a podporovat druhé. 

Jsou připraveny rošířit svou kapacitu.  

Obohatit své zkušenosti a posílit svou sebedůvěru, že dokáží vytvářet a držet laskavý a léčivý prostor. Tvořit trauma informovanou společnost, kde lidé mohou odkládat masky a osvobozovat své stíny. Kde je normální být dokonale nedokonalé.  

A odmítají už vše zvládat samy. 

Jsou připraveny vstoupit do kruhu a začít brát medicínu kmene. Zažít sílu akceptace a podpory v bezpečném prostředí a v odrazu žen kolem sebe uvidět svou jedinečnou esenci, krásu a sílu. Načerpat odvahu odložit masky a nejistoty a začít žít sama sebe. A takové prostředí tvořit kolem sebe. Ať už doma, v práci, ve svém projektu. 

Vydej se na cestu emBODY somatické facilitátorky, líderky, která vede sebe a drží léčivý prostor druhým.


emBody

Manifestuj každičkou buňkou život, pro který ses narodila.
Vrať svému životu hluboké propojení a intimitu ve vztahu k sobě i druhým
Žij tělem i duší své jedinečné poslání a sdílej se světem své dary.


claim (nárokuj si)

Napoj se na inteligenci tvého ženského těla a veď k této hluboké síle druhéVezmi si nazpátek svou ženskou energii a kvality.
Nárokuj si svůj potenciál, moudrost a sílu. 


emPower

Posuň své služby do dalšího patra spokojenosti a naplnění. Tvého i tvých klientů.
Buď průkopnicí, která normalizuje touhy a potřeby a "dovoluje si" je naplňovat. 
Buď magnetickou inspirací a léčivou esencí společnosti. 


Své klienty můžeme vést jenom tam, kde jsme samy byly.

Proto je cesta embodiment facilitátorky v první řadě tvou osobní iniciací, na které budeš stavět svou kvalifikaci emBODY somatické facilitátorky. 


emBODY - somatická akademie pro ženy

stojí na 6 pilířích, které prožiješ v každičkém koutku svého těla i duše


1. BODY SOVEREIGNTY
suverenita těla

Ženské tělo je jedna z nejúžasnějších bytostí na této planetě. Každá žena má právo na to, jej plně obydlet a milovat. Cítit se v něm bezpečně a být v kontaktu s jeho hlubokou inteligencí. První pilíř je návratem ke vrozené divokosti, suverenitě a svobodě v našem ženském těle.

2. SHADOW WORK
laskavý tanec se stíny

Cesta jemného a přeci radikálního sebepřijetí. Akceptace plného spektra toho, kdo jsme. Nechtěných a obávaných částí. Potlačených darů. Integrace intenzivních prožítků a traumat. Somatický tanec se stíny je trauma informovaný proces, postavený na harmonizaci nervového systému a aktivaci hluboké léčivé síly těla.

3. EROTICKÁ INTELIGENCE

Narodily jsme se jako erotické bytosti, skrze které pulsovala nádherná životní energie. A poté se stal život, výchova, společnost, kultura, odmítnutí, posuzování, odsuzování a tím odpojení nejenom od těla, ale i od naší erotické podstaty. Tento pilíř je o návratu k erotické nevinnosti, k obnovení našeho erotického blueprintu a přijetí sexuální síly.

4. ŽENSKÁ MYSTERIA
a hluboká životní moudrost

Moderní a rychlý styl života, jednosměrný důraz na výkon, intelekt a lineární pojetí času nás zcela oddělil od hluboké ženské moudrosti, hodnot a kvalit. K odmítání toho, co je pro nás přirozené a prospěšné. Toho, v čem tkví naše síla. Tento pilíř je návratem k ženství v nejryzejší podobě, k darům lůna, k ženského ekorytmu a přirozeným potřebám a touhám. Je to návrat do naší síly.

5. EMBODIED LEADERSHIP
autentický ženský lídršip

Končí doba osamělých vlčic. Když se ženy spojí, mění paradigma lídršipu. Odkládají masky a iluze dokonalosti a  v odrazu druhých žen konečně spatří svou jedinečnou esenci, krásu a sílu. Nemusí se nikým stávat, nic dokazovat. Troufají si být samy sebou a naplňovat své potřeby. Stojí ve své síle. A tak dávají druhým "povolení" stoupnout si do ní taky. Tento pilíř posílí tvou kapacitu být líderkou tělem i duší.

INTEGRACE &
metamorfóza zkušeností

Aby se zkušeností stala moudrost a z informací kompetence, je třeba je strávit. Integrace a posvátná pauza jsou velmi dobře potlačenou esencí ženského bytí. EmBody je postavená tak, aby se posvátná pauza a její síla stala přirozenou součástí tvého života. A tak rostly tvé dovednosti i kapacita úspěchu. 6. měsíc proto záměrně poskytuje prostor na integraci a setkávání bez nových témat. Budeme integrovat, aby se jednotlivé fáze této cesty spojily do harmonického celku.

V každém pilíři spočineme jeden měsíc. 

 

Srdcem akademie jsou živé mentoringy na zoomu.

 

Ke každému tématu proběhnou dva. První bude věnován tvému osobnímu prožitku skrze taneční deep dive, kterým vtančíš do tématu na osobní rovině.

 

Na druhém mentoringu pak prohloubíme téma z úhlu učení a facilitace, aby sis jej obydlela i jako líderka a držitelka prostoru. Mentoringy, které nestihneš naživo, si budeš moci dopřát ze záznamu. Vše se bude nahrávat. 

 

Další důležitou součástí každého pilíře je emBODY-  online trénink, který podpoří tvou osobní i průvodcovskou praxi. Praxe je na této cestě klíčová. A často stačí 10 minut denně, opravdu nejsou třeba hodiny a hodiny. 


Těšit se můžeš na videa a praxe, ve kterých rozložíme témata na menší dobře stravitelné kousky. Opět na osobní i facilitátorské rovině. 

emBody akademie je pro tebe, ať už si chceš dopřát "jenom" hlubokou osobní cestu, obohatit svou práci a služby o tanec a somatické provázení , nebo hledáš nový směr a máš chuť vést a facilitovat emBODY - taneční magii ženského těla i duše.


Co tě na této vzrušující cestě do hlubin ženského těla
a duše
čeká? 


emBODY online trénink

online portál s knowhow a praxemi ke všem pilířům pro tvou individuální práci

emBODY mentoringy

13 online setkání naživo
2 x měsíčně 2 hodiny v úterý střídavě v 10 a v 18 hodin

cesta TĚLA

hluboká osobní transformační cesta všemi tématy, protože své klienty můžeme vést jenom tam, kde jsme samy byly

DEEP DIVE

víkendový online retreat 3. nebo 4. víkend v lednu (bude upřesněno)

emPOWER

jednodenní setkání naživo v Praze na jaře 2024 (bude upřesněno)

cesta somatické PRŮVODKYNĚ

prožitek témat z úhlu držitelky prostoru, posílení kapacity průvodkyně a vybavení somatickým toolkitem

FACILITÁTORKA emBODY - taneční magie

možnost certifikace na konci programu a provázení žen konceptem emBODY (proces certifikace bude zveřejněn během kurzu)

KMEN LÍDEREK

podpůrná komunita žen a bezpečný prostor, ve kterém můžeme vzkvétat a uspět všechny
včetně mé osobní podpory na zoomech a ve FB skupině

BONUSY a PLAYLISTY

hodnotné bonusy, které tě podpoří na cestě somatické taneční facilitátorky (vyjmenované dole)

tvé magnetické BONUSY

DEEP DIVE
víkendový online retreat 3. nebo 4. víkend v lednu

emPOWER
jednodenní setkání v Praze na jaře 2024 (bude upřesněno)

MAGNETICKÝ BRAND
5 pilířů k přitažlivé osobní značce - online program 

UMĚNÍ FACILITACE
3dílná masterclass - tajemství tvorby úspěšných workshopů od nápadu, přes strukturu k realizaci

2023-09 Niky retreat III-027(1)

PLAYLISTY TANEČNÍ MAGIE
jedinečný výběr hudby pro tvou facilitátorskou práci i osobní tanec

online DANCE
technický průvodce pro tanec v online prostoru 


Proč do toho jít se mnou? 


Niky Melia

embodiment mentorka a průvodkyně ženskou evolucí 

Jsem žena, tvůrkyně, partnerka a máma. Cokoli dělám, ochutnávám přes tělo. Vedu ženy k tomu, aby propojily hlavu a srdce s tělem. Rozpomenuly se na jazyk svého těla a zamilovaly se do sebe a do života. 

Svými programy jsem provedla již
10 000 žen. Na cestě osvobození, poznání „sebe samých“,  probuzení své erotické energie a svých darů.
Každá žena, která znovu objeví své zlato, je i mojím zlatem. 

Sama se učím od těch nejlepších. U mé milované mentorky Sofie Thom v její MYSTERY SCHOOL prožívané tantry & posvátné smyslnosti. Maanee Christalsomatickém institutu pro ženy. U královny potěšení Regeny Thomashauer (autorka knihy Kundička: Návrat k sobě) či vládkyně erotického pohybu Sheily Kelley  (zakladatelky S-FACTORu).

emBody somatická akademie aktuálně běží a vstup je uzavřen.

Pokud tě akademie láká, určitě se zapiš na VIP seznam
a dozvíš se, jakmile se brány opět otevřou. 

.

emBODY - somatická akademie pro ženy
cesta embodiment facilitátorky

začala 26. října 2023 a bude končit 23. dubna 2024


Já držím vizi a bezpečný prostor, aby sis i ty stoupla do své autentiké síly a začla žít sebe a své dary.  

Pořád nemohu uvěřit jaký skok jsem udělala. Niky je pro mne jako hravá horská říčka, která oblaží, osvěží a dodá energii každému, kdo se k ní jen přiblíží. A ten, kdo se z ní napije, se znovuzrodí .

Otevřela mi bránu do nového světa, kde je možné úplně vše, kde se ženy vrací ke své podstatě, propojují se svým tělem, intuicí, posláním, přírodou a všemi silami v nás i kolem nás.‍‍ Když jsem Niky potkala, byla jsem ztracená - nešťastná, nespokojená sama se sebou a svým životem, frustrovaná a věčně křičící na své děti. Nebyla jsem schopna dát ruce nad hlavu, usmát se, ani tančit. Ale Niky laskavý přístup mi dal křídla.

Pořád nemohu uvěřit jaký skok jsem s udělala. Začala jsem s cílem, že už nechci křičet na děti. V kurzu V rytmu luny a lůna jsem se začala obracet sama k sobě a pociťovat štěstí a radost. V Umělkyni života jsem si uvědomila, že chci roztáhnout křídla a potřebuji cítit svobodu. A pak přišel Magnetický mentoring, kde jsem pochopila, že žiji odmalička za maskou a chovám se celý život jako hodná holčička a vlastně se vůbec neznám.

Začala jsem poznávat sama sebe a bořit zdi, které jsem kolem sebe tvořila celý život. Vykročila jsem do světa a do života konečně za sebe, taková, jaká jsem. A našla jsem svou esenci, svou vášeň a poslání, které ve mně rezonuje.
Ivona Holanová

Co si jako žena a somatická facilitátorka odneseš?

Ze všeho nejvíce autentické propojení sama se sebou.

Se svým tělem, emocemi a erotickou nevinností.

Posílíš svou životní kapacitu, což se jedninečným způsobem projeví v mnoha oblastech.

Ve tvé kapacitě vést láskyplné a respektující vztahy. 

Schopnosti naplňovat své touhy. 

V kapacitě být se svými blízkými.
Kapacitě stoupnout si do svého poslání a uspět. 

A mnohem víc... tvůj život tě povede, krásná ženo. 

Ale kromě toho také: 

UMĚNÍ DRŽET PROSTOR

posílíš svou kapacitu vést individuální sezení či skupiny v bezpečném prostředí pro hlubokou práci

SOMATICKÝ TOOLKIT

v praxi integrované techniky a nástroje pro tvou osobní i facilitátorskou praxi

JAZYK ŽENSKÉHO TĚLA

pohyb podporující svobodu ženského projevu a plynutí ženské energie

TRAUMA INFORMOVANÝ PŘÍSTUP

postavený na podpoře zdraví nervového systému a kultivaci bezpečného prostoru

KOMUNITU LÍDEREK

se kterou budeš sdílet zkušenosti, čerpat inspiraci a navazovat možnou spolupráci

UMĚNÍ TANEČNÍ MEDITACE

principy a vedení taneční meditace a cesty těla

MEDICÍNU KMENE

objevíš sílu a moudrost propojení v kruhu, který apmlifikuje individuální transformaci a léčení

SHADOW MASTERY

ovládneš základy somatické práce se stíny - svými i tvých klientů

EMBODIED LEADERSHIP

prohloubíš propojení se svým autentickým já a posílíš kapacitu úspěchu

Akademie emBody je vedena trauma informovaným přístupem a  klade důraz na péči o náš nervový systém.

Tyto kvality integruješ do svého osobního života i do své role somatické facilitátorky. 


Prožila jsem hluboké a nezapomenutelné setkání sama se sebou.

Dotkla jsem se svého nejhlubšího dna, dotkla jsem se své lidskosti, zranitelnosti, ženství, krásy a síly. Zažila jsem celým tělem a duší, co je to budovat pevné základy pro svůj život, posilovat kapacitu být s tím, kdo opravdu jsem, se svými stinnými i zářivými stíny.

Na vlastní tělo jsem si prožila, že moje hodnota, krása, síla a kvality se nemění, i když nemůžu, jsem na dně, nebo dělám NIC. To nic, ta péče o sebe, to opakované zdrojování se, náruče sebelásky, sebelaskavosti a pochopení, bylo to, co jsem na té cestě potřebovala.

Niky mi dala dary nevyčíslitelné hodnoty, dala mi prostor, dala mi důvěru v můj proces, netlačila na výkon, posun, výsledky, byla mi laskavou, pevnou, zkušenou podporou, projevila soucit, naslouchala, inspirovala mě svými zkušenostmi a prožitky. A co bylo nejvíc? Mohla jsem být v kontaktu s leaderkou, ženou, která žije to, co učí, učí to, co žije, stojí ve své síle, nechává proudit svoji autenticitu, esenci, přijímá svoji nedokonalost a zranitelnost a díky tomu ukazuje a podporuje ostatní, aby i ony mohly.

Absolventka tanečního transformačního programu Umělkyně života a VIP mentoringu Umění kurtizány
Lenka Převorová https://www.lenkaprevorova.cz/

Zaktivuješ inteligenci svého těla, vdechneš život svému pohybu a rozšiříš svou kapacitu vést sebe i druhé v bezpečném vyživujícím prostoru.

Somatické provázení povede tebe i tvé klienty do místa vnitřní síly a kompetence.  Protože každý a každá z nás to má v sobě. 


Už vím, kam směřovat. Bez tebe a tvého daru bych se tam nikdy nedostala. Je to neskutečný proces, který často bolí, ale stojí za to!

Z celého srdce i těla ti děkuji za společnou cestu. Vykročila jsem na ní po třech letech mateřství vyčerpaná, uhašená a odpojená od svého těla i duše. V kurzu V rytmu luny a lůna jsem se začala vracet do svého těla. Naprosto obdivuji tvůj dar se skrze hudbu a tanec dotknout toho, co je právě aktuální a pomoci to dostat ven. Každým dalším tancem jsem se cítila více naživu a nacházela svoji jemnou esenci.

Pak jsem si naplno užila Umělkyni života a prožívala nádherné chvíle plné života, po kterých následovalo období úrodné prázdnoty, které trvalo půl roku! A víš co? Já si to dovolila. Už jsem věděla, že můžu. Půl roku nebýt úplně ok, být unavená, často i naštvaná a někdy i destruktivní. Protože mi došlo, že pokud nedám prostor této fázi, nepřijdou ani ty další, plné síly.

A naprostou třešničkou byl Magnetický mentoring, kde jsi nás provázela až do morku kostí našich esencí, objevení a probuzení našeho potenciálu. A najednou se z té prázdnoty zrodilo to, co chci dělat . Už vím, kam bude směřovat ta moje Umělkyně života. A bez tebe a tvého daru bych se k ní nikdy nedostala. Je to neskutečný proces, který i dost často bolí, ale stojí za to!
Zdeňka Krčmářová

emBODY - somatická akademie pro ženy je časoprostor, ve kterém  prohloubíš kontakt sama se sebou. Se svým tělem, svými emocemi, svou erotickou sílou a svým posláním.  

 

Posílíš svou somatickou inteligenci a kvalifikaci a posuneš vztah se svými klienty na nový level. 

 

A v neposlední řadě povedeš sebe i druhé stylem, který je dlouhodobě udržitelný. Konec vyhoření v pomáhajících (i dalších) profesích. 

Velice mě lákala Niky autenticita. To, že v jejím prostoru může vylézt na povrch cokoli a nic není špatně.
A zároveň jsem si chtěla stoupnout do vlastní síly líderky. 

Těch aha momentů a posunů bylo spousty. Pokud si mám vybrat jeden, je to komunikace. Překvapilo mě, když jsem zjistila, že se v ní ztrácím. Sama se sebou i s druhými. Nikdy jsem si to o sobě nemyslela, ale nedokázala jsem pojmenovat vlastní pocity.  Bála jsem se toho. A v tomto aspektu jsem si plně stoupla do své líderské síly, v partnerství, v podnikání... nyní si dokáži věci pojmenovat. 

 

Petra Špulková je absolventka VIP mentoringu Umění kurtizány
a autorka projektu Dětem důvěrným průvodcem. Chci být krásná a nestydím se za to.

Do kurzu si mě zavolalo moje tělo a záměrem bylo, zabydlet se v něm. Postupně se začala probouzet moje energie, začala jsem si vychutnávat přítomnost a postupně si uvědomovat svoje hranice. Odnáším si návod jak prožívat emoce pomocí těla, hudby a tance. A taky se přestávám stydět. Dnes chci být krásná a nestydím se za to. A učím se díky archetypu kurtizány, jak se cítit za každých podmínek svobodně, což je pro mě právě v dnešní době velmi důležité.

Děkuji Ti za láskyplný doprovod a také za to, že jsem Tě mohla více poznat. Moc oceňuji to, že jsi se nám ukázala se všemi emocemi. To mi dalo hodně. Že neprožíváš jen ""radost"" ale i všechno ostatní, tak jako my všechny. Toho si moc vážím. "
Jana Vorreiterová
Doporučuji ženám, které touží stát ve své síle a plně žít svůj potenciál.

Do kurzu jsem vstoupila 2.trimestru těhotenství. Hlavní záměr byl spojit se hlouběji se svým tělem a svými vizemi a podpořit je. Nechat odejít to, co už neslouží a naladit se na svou esenci.Intuitivně jsem cítila, že to bude pro mě správná volba.

Taneční praxe i archetypy, kterými nás Niky provedla, mi pomohly ujasnit si své hranice a začít říkat ne, kde chci říct ne, a ano, kde si přeju říkat ano. Jako velmi přínosné vnímám mentoringy a sdílení se ženami, jak skrze on-line setkání, tak ve fb skupině.

Díky kurzu jsem integrovala své vnitřní jednotky a seskládala se do většího souladu. Určitě bych kurz doporučila každé ženě, která chce podpořit a rozvinout své ženství, ženskou energii, intuici a propojit se svými hlubokými dary. Integrovat to, co ještě někde poskakuje, aby bylo možné cítit a prožívat plynutí, vděčnost, více radosti a uvolnění. Díky, Niky, za Tvé láskyplné provázení. A vám, milé ženy, které se rozhodnete a řeknete samy sobě ano, přeji příjemnou jízdu na tanečních vlnách.
Lucie Bušová

Proměň své zkušenosti v moudrost a dovol si zářit jako líderka nové doby. Svým jedinečným stylem a svými jedinčnými dary. 

emBody - somatická akademie pro ženy

cesta embodiment facilitátorky

začala 26. října 2023 a končí 23. dubna 2024

A právě teď se můžeš přidat za předprodejní cenu a ušetříš 50%.  
Tato nabídka trvá jenom do pondělí 4. září. 

varianta EMPOWERMENT

 • emBODY somatická akademie
  kompletní facilitátorský výcvik v hodnotě 44 000 Kč
 • deep DIVE
  víkendový online retreat v 2. polovině ledna v hodnotě 14 000 kč
 • emPOWER
  jednodenní živé setkání v Praze v hodnotě 8 000 Kč
 • magnetický BRAND
  5 pilířů k přitažlivé osobní značce - online program v hodnotě 8 800 Kč
 • umění FACILITACE - od vize k praxi
  Tajemství tvorby úspěšných workshopů od nápadu, přes strukturu k realizaci. 3dílná masterclass v hodnotě 12 200 Kč.
 • online DANCE
  technický průvodce pro tanec v online prostoru v hodnotě 3 300 Kč
 • tématické PLAYLISTY
  s jedinečným výběrem hudby pro tvou facilitátorskou práci
 • VIP boarding na pobyty a retreaty
  exkluzivní možnost rezervovat své místo před oficiálním zveřejněním nabídky

varianta EMPOWERMENT
má hodnotu 87 000 Kč

 

a cenu 44 000 Kč + DPH

varianta EXCLUSIVE

 • varianta EMPOWERMENT
  v hodnotě 87 000 Kč
 • UMĚLKYNĚ ŽIVOTA
  12týdenní taneční cyklus pro ženy v hodnotě 22 200 Kč (přístup na 12 měsíců po přihlášení
 • emBODY byznys
  3dílná masterclass ženského lídršipu v hodnotě 18 000 kč (na jaře 2024)
 • emBODY - tanec ženských archetypů
  hluboká práce s ženskými archetypy v hodnotě 14 400 Kč (na jaře 2024)
 • 12 vánočních nocí - protanči se zpátky k sobě
  tvůj domácí taneční retreat v ceně 4 444 Kč

varianta EXKLUSIVE
má hodnotu 146 044 Kč

 

a cenu 66 000 Kč + DPH

emBody somatická akademie pro ženy začala 26. října 2023

Vstup je aktuálně uzavřen. Ale pokud tě akademie zajímá, určitě se zapiš na VIP seznam a dozvíš se, jakmile se brány opět otevřou. 

.